doa qunut.

Doa Qunut Maksud Dan Hukum Membacanya

Doa Qunut adalah doa yang dibaca semasa solat subuh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw kepada umatnya.Doa ini kebiasaannya dibaca ketika solat subuh.Doa ini juga terdiri dari beberapa kalimat yang mengandungi pujian kepada Allah SWT, memohon keampunan dan perlindungan serta pertolongan dariNya

MAKSUD DOA QUNUT

Perkataan Qunut (الْقُنُوْتُ) adalah dari Bahasa Arab yang membawa beberapa makna diantaranya ialah berdiri lama, diam, selalu taat, tunduk, doa dan khusuk.

Manakala maksud doa Qunut secara istilah adalah — doa yang dibaca seorang Muslim dalam solat pada tempat yang dikhususkan semasa berdiri.

Doa Qunut boleh dibaca secara berjemaah atau secara individu. Ia adalah salah satu bentuk doa yang melibatkan pengharapan kepada Allah SWT dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta memohon perlindungan dan petunjuk-Nya.

Dalam bahasa Melayu, “doa” bermaksud permohonan atau permintaan kepada Allah SWT, dan “qunut” merujuk kepada suatu posisi dalam solat di mana doa ini dibaca.

Terdapat 3 jenis qunut yang perlu kita ketahui iaitu:-

  • Qunut dalam solat subuh
  • Qunut dalam solat witir ramadhan
  • Qunut Nazilah

KELEBIHAN MEMBACA DOA QUNUT

Membaca Doa Qunut memiliki beberapa kelebihan dan manfaat, terutama bagi mereka yang lebih memahami bahasa tersebut. Berikut adalah beberapa kelebihan membaca Doa Qunut dalam bahasa Melayu:

1.Memahami Makna Lebih Mendalam

Membaca doa dalam bahasa yang dimengerti memungkinkan seseorang untuk lebih memahami makna dan maksud doa tersebut. Ini dapat membantu dalam menguatkan hubungan spiritual dengan Allah dan membuat pengalaman berdoa lebih berarti.

Kekhususan Penghayatan

Bahasa Melayu mungkin merupakan bahasa ibu bagi banyak orang di kawasan tersebut. Membaca doa dalam bahasa ibu dapat memberikan rasa kedekatan dan keakraban dengan isi doa, sehingga penghayatan doa menjadi lebih mendalam.

Konsentrasi Lebih Baik

Ketika membaca doa dalam bahasa yang dikuasai dengan baik, seseorang cenderung lebih mudah berkonsentrasi pada makna dan tujuan doa daripada jika mereka harus merenungkan makna dalam bahasa yang kurang mereka pahami.

Kejelasan dan Kelancaran

Membaca doa dalam bahasa yang akrab dapat meningkatkan kelancaran dan kejelasan dalam pelafalan. Ini dapat membantu seseorang merasakan kehadiran spiritual saat berdoa tanpa harus terlalu banyak fokus pada pengucapan yang benar.

Memudahkan Pengajaran

Jika Anda ingin mengajarkan Doa Qunut kepada anak-anak atau orang lain yang kurang memahami bahasa Arab, menggunakan bahasa Melayu dapat membuat proses pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan.

Pemahaman Konteks

Terkadang, terjemahan doa dalam bahasa Melayu dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konteks dan pesan yang ingin disampaikan dalam doa tersebut.

Inklusivitas

Masyarakat yang berbicara bahasa Melayu mungkin merasa lebih termasuk dan terlibat dalam ibadah berjemaah jika doa-doa penting seperti Doa Qunut juga dibaca dalam bahasa yang mereka pahami.

Meskipun membaca Doa Qunut memiliki banyak kelebihan, penting juga untuk mengenali pentingnya memahami arti dan makna dari doa tersebut. Oleh karena itu, bagi mereka yang ingin menggunakan bahasa Melayu, disarankan untuk belajar dan memahami arti doa tersebut dengan baik sehingga pengalaman berdoa dapat lebih bermakna dan mendalam.

doa qunut

MAKSUD DI DALAM DOA QUNUT

Allah humah dini fiman hadait.
Ya Allah berikanlah aku hidayah sebagaimana mereka yang telah Engkau beri hidayah.

Wa’a fini fiman ‘afait.
Berikan kesihatan kepadaku sebagaimana mereka yang telah Engkau berikan kesihatan.

Watawallani fiman tawalait.
Dan peliharalah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau peliharakan.

Wabarikli fimaa a’tait.
Berilah keberkatan bagiku pada apa-apa yang telah Engkau kurniakan.

Waqinii (birohmatika) syarramaa qadhait.
Dan selamatkan aku (dengan rahmat Allah) dari bahaya yang telah Engkau tentukan.

Fainnaka taqdhi wala yuqdha ‘alaik.
Maka sesungguhnya, Engkaulah yang menghukum dan bukannya yang kena hukum.

Wainnahu layadziluman walait.
Dan sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin.

Walaa ya’izzuman ‘adait.
Dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi.

Tabaa rakta rabbana wata’alait.
Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi

Falakalhamdu ‘ala maaqadzait.
Maka bagi Engkaulah segala pujian di atas apa yang Engkau hukumkan.

Wa Nastaghfiruka Wa Natubu Ilaik.
Dan kami memohon ampun dari-Mu dan kami bertaubat kepada-Mu.

Wasallallahu ‘ala Saidina Muhammadinin nabiyil ummiyi waala aalihi wasahbihi wasalam.
Dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya.

 

sumber : akuislam

 

semoga bermanfaat untuk anda yang membaca.

 

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *