Surat Terbuka Kepada Ibu bapa dari Puan Ashikin Hashim